גריטת רכב משנת 92

גריטת רכב משנת 92 – הורדת רכבים מהכביש

המיזם הממשלתי עבור גריטת רכב משנת 92 החל בשיתוף משרד האוצר, משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה. רכב העומד בתנאים שנקבעו, יכול להימסר על ידי בעליו למגרש גריטה מורשה. בתמורה, יקבל בעל הרכב בהפקדה בנקאית מהמדינה סכום של 3,000 ₪.

אחד התנאים הוא, שעל הרכב להיות בעל רישיון בתוקף. הסיבה לכך נעוצה במטרות התכנית: שתיים מהמטרות העיקריות הינן הפחתת זיהום אוויר הנגרם ממכוניות ישנות, המזהמות את האוויר פי 20 ממכוניות חדשות; וכן, הפחתת הסיכון לתאונות דרכים, עקב תקלות לא צפויות וכדו' מרכבים ישנים. רכב שאינו בעל רישיון ממילא אינו נמצא על הכביש, ולכן אין למדינה כל עניין לשלם לבעליו על מסירתו לגריטה.

בעל רכב ישן שרכבו לא עומד בתנאי התכנית, יכול עדיין למסור את הגרוטאה שלו למגרש פירוק, ולהרוויח עליו סכום כסף שכנראה לא יקבל מאף קונה אחר.

עד סוף חודש מרץ 2012 נגמר התקציב השנתי שייעד משרד האוצר לתכנית הגריטה, ולכן, התכנית הופסקה זמנית עד לדצמבר 2012.

גריטת רכב משנת 92 – או משנים אחרות?

התכנית, כנכתב לעיל, מיועדת עבור גריטת רכב משנת 92. יתכן כי התכנית תורחב בשלב כלשהו ותכלול גם רכבים בני 18 שנים, וכן רכבים מסחריים בני 15 שנה או פחות, אם הם בעלי מנוע דיזל.

השנה נקבעה על פי סטנדרטים אותם מצא לנכון משרד התחבורה. מיטב המוחות בתחום בדקו ומצאו כי מכוניות אשר חוצות את עשרים השנה, לא רק שאינן בטיחותיות, אלא גם מזהמות יתר על המידה. מיותר לציין כי מכוניות ותיקות אף יותר, גם כן עומדות בתנאים לגריטה, במידה ויעמדו בתנאים שהעמיד משרד התחבורה לגריטתם (רישיון וכדומה). עיזרו לנו להפוך את ארצנו לירוקה יותר, כמו גם לשמור על קידמה בכביש. גריטת רכבים ישנים ומזהמים, היא אמנם טיפה בים, אך בהחלט משלימה את התמונה הכללית כאשר מחברים יחדיו את כל החלקים.

דרג את השירות

צור קשר
ביקורות

שלמה ביל
4.7
30 ביקורות בגוגל