גרירה

הפרעת רכב המיועד לגרירה – גרירה

ישנם מצבים בהם נמצא רכב המיועד לגרירה, ולפעמים זהו הרכב שלנו. בשני המקרים זהו רכב אשר נמצא למטרד בכביש או להולכי רגל. קשה לנו – לאנשים הנגררים ממקום מסוים להבין את אלו שהזמינו בשבילנו את הגרירה. ננסה להעמיד את עצמנו במתרס השני על מנת להבין את העוברי אורח שהזמינו את הגרירה עבורנו, ולאחר ניתוח המצב נבין שזהו המעשה הנכון ביותר לעשות במצב הנתון. לפעמים אנחנו נמצאים בימים עמוסים בתנועה והדבר גורם לבלגן גדול אשר יכול חס וחלילה לגרום לתאונות, לשבש מקומות עבודה, וסתם להתחיל ברגל שמאל את היום של כמה אנשים.

מה עושים? – גרירה

כמו כן, אם מזמן הזמנת הגרירה ועד העלייה של הרכב לרכב הגרירה, הגיע בעל הרכב למקום, רשאי לקחת את רכבו בו במקום, אולם עדיין יחויב בקנס כספי עקב שימוש במקום חניה אסור. גם במקרה שרכבנו נתקע ואינו יכול להמשיך בעבודתו, אם הדבר מפריע לתנועת הכביש או לתנועת הולכי רגל, ישנו פרק זמן שראשי בעל הרכב להזמין לעצמו את הגרירה של הרכב, אחרת תתבצע הגרירה על ידי הרשויות המקומיות.

יש לציין שדבר הגרירה, נעשה מתוך חוסר ברירה, ולא בכוונה תחילה, על מנת לעורר אנשים לסדר אשר הגדירו לנו בחוק, ולבל נגיע למצב שכזה, כדאי לחנות במקום אשר לא יעורר בעיות.

גרירה 24 שעות ביממה קיימת בכל חברות הגרירה אך רק כעבור 3 שעות נהג גרר פרטי יעשה זאת בחצי שעה עד שעה.

צור קשרביקורות

4.7
30 ביקורות בגוגל