גרירת רכבים

מתי מותר לגרור את רכבנו

לפעמים אנו נתקלים במצב שבו רכבנו נגרר במפתיע – דבר זה אינו נעים לאף אחד מאתנו ורצוי להבין לעומק מתי רשאית העירייה להשתמש בגרירת רכבים. החוק אומר: שרכב שחונה במקום אשר מפריע לתנועת הולכי דרך או לתנועה רציפה בכביש, ניתן ורצוי לגרור, בכדי להמשיך את התנועה בכבישים וברחובות באין מפריע. אולם לפעמים, גם שאנו חונים במקום אסור אם הדבר אינו מפריע לתנועה אין שום הצדקה לגרירה, אולם, אם מגיע פקח הינו ראשי לתת דוח לאותו רכב.

כיצד לקבל את רכבנו בחזרה כתוצאה מגרירה

במקרה של גרירת רכבים, רכבנו נלקח לתוך מגרש שאליו שאר הרכבים נגררים, בכדי לקבל את רכבנו אנו צריכים לפנות לעיירה המקומית לשלם את הקנס של הגרירה, וללכת למגרש  שמפנים אותנו לשם ולקחת את רכבנו לאחר שהבאנו להם את אישור התשלום. כמו כן רכב שנגרר והבעלים אינו משלם את קנס הגרירה, אינו ראשי לקבל את הרכב, ובנוסף כל יום של איחור בתשלום מיום המפורט בדוח, סכום הקנס עולה. כמו כן גם אם הננו חושבים שנגרר רכבנו ללא הצדקה, אנו אמורים לעשות את כל הפרטים שנאמרו למעלה, ורק אחר כך להגיש תביעה נגד העירייה המקומית, או להגיש ערעור על הקנס ששילמתם.

רצוי להתנהג נכון כשמגיעים למצב של גרירת רכבים, שמה לא נשלם כנסות נוספים, ובמקרה של תביעה אף רצוי יותר.

החוק כיום מאפשר לרשות המקומית או לכל מי שהוסמך לכך על ידי המשרד לאיכות הסביבה, לגרור רכבים נטושים ללא רישיון רכב או פוליסת ביטוח בתוקף, שהושארו ברשות הרבים לרבות בחניה של בית משותף (אך לא בחניה כדין שצמודה לדירה). הרשות המוסמכת רשאית להורות על גרירת רכבים לאחר הדבקת הודעה על הרכב לשם מתן התראה, ורק כאשר חלפו עשרה ימים מיום הדבקת ההודעה ובמידה והרכב לא פונה.

כיצד מבצעים גרירת רכב מנועי על פי תקנות התעבורה?

יש תקנות המתייחסות לאופן גרירת הרכב ומפרטות כיצד יש לגרור רכב מנועי שיצא מכלל פעולה או רכב שנגרר מכל סיבה אחרת. כך למשל בעת הגרירה יש לחבר אל הרכב הגורר מוט חיבור מתאים וחזק מספיק, אשר מסומן בצבעים בולטים לעין ומואר בזמן החשיכה. התקנות אפילו מגדירות מה צריך להיות המרחק בין הרכב הגורר לרכב הנגרר.

אילו פעולות יש לבצע במהלך גרירת רכבים?

החוק מגדיר פעולות שיש לבצע במהלך הגרירה, כמו לתלות על הרכב הנגרר שלט גלוי לעין, או להתקין בצדו השמאלי אור אדום שיאיר את לוחית הרישוי בזמן החשיכה. כאשר גוררים את הרכב גלגלי הסרן הקדמי או הסרן האחורי שלו צריכים להיות מורמים, אלא אם כן נוהג ברכב אדם שיש לו רישוי נהיגה בתוקף לסוג הרכב הנגרר. עם זאת, אם גוררים את הרכב על ידי מתקן שמאושר על ידי רשות הרישוי ומפעיל את היגוי הרכב, הגלגלים אינם חייבים להיות מורמים.

הגרירה צריכה להתבצע בצורה בטוחה, ואם לא מתקיימת אפשרות כזאת, אין לגרור את הרכב. כמו כן אין לגרור רכב שיש בו אנשים מלבד הנהג.

אילו רכבים מורשים לבצע גרירה?

מטבע הדברים, לא כל רכב יכול לתפקד כגרר והחוק מתייחס גם לסייגים, אשר מפרטים באילו מצבים לא ניתן לבצע גרירה, כמו גם אילו רכבים יכולים לגרור רכבים אחרים, כמו גם למי יש אישור ורישיון לבצע שירותי גרירה. על הרכב הגורר להיות מצויד במתקני ריתום וגרירה תקינים כמפורט בחוק ובאישור מנהל אגף הרכב. כמו כן לא ניתן לגרור יותר מרכב אחד בכל פעם, אלא אם כן יש לכך היתר של רשות הרישוי. מעבר לכך הגרירה צריכה להתבצע בכפוף לתנאי הגרירה שקבעה רשות הרישוי ומופיעים ברישיון הרכב.

החוק גם מגדיר אלו מתקני גרירה מותרים ומה המרחק שיש לשמור בין הרכב הגורר לרכב הנגרר. מלבד יחסי המשקלים בין הרכבים, גם הציוד שנעשה בו שימוש לטובת הגרירה צריך להיות בטיחותי ולעמוד בעומס הסחיבה והטלטולים בכל תנאי הדרך. גם חיבורי הכבלים, הבלמים, וכל סוגי החיבורים בין הרכב הנגרר לרכב הגורר, צריכים להיות גמישים וארוכים מספיק כדי להבטיח שפעולת הגרירה תהיה יעילה ועל מנת למנוע ניתוק מקרי.

מלבד רכבים שיצאו מכלל שימוש, באילו עוד מקרים ניתן לגרור רכבים?

גרירת רכבים נותנת מענה מידי גם למטרדי חניה, והיא תהיה אופציה במקרים בהם רכבים מפריעים לזרימת התנועה. הרשות המקומית רשאית לגרור רכבים שחונים בחניה השמורה לנכים, כלי רכב שחונים בעבירות חמורות, כלי רכב שחונים במתחמים מיוחדים כמו אזורי בילוי ובתי ספר וכן במקרים בהם כוחות הביטחון זקוקים לסיוע בפינוי כלי רכב, כמו למשל כאשר מדובר באירועים המוניים או בפיגועים חבלניים עוינים.

חשוב לדעת

הרשות העירונית יכול לגרור רכבים רק בכפוף לחוק, שכן ישנם חוקים שמעניקים לה כאלו סמכויות כמו למשל חוק שמירת הניקיון, אשר מאפשר לה לשמור על הניקיון בתחום השיפוט שלה. במידה והעירייה או הרשות המקומית גוררת רכב שלא כחוק, לפעולתה לא יהיה תוקף משפטי. הרכבים הנגררים מועברים למגרש רכבים, ולאחר תשלום דוח עבור גרירת הרכב, ניתן לשחרר אותם. כמובן שיש להגיע למגרש עם אמצעי זיהוי.

צור קשר    WhatsApp איך אפשר לעזור ?