גרירת רכבים

מתי מותר לגרור את רכבנו – גרירת רכבים

לפעמים אנו נתקלים במצב שבו רכבנו נגרר במפתיע – דבר זה אינו נעים לאף אחד מאתנו ורצוי להבין לעומק מתי רשאית העירייה להשתמש בגרירת רכבים. החוק אומר: שרכב שחונה במקום אשר מפריע לתנועת הולכי דרך או לתנועה רציפה בכביש, ניתן ורצוי לגרור, בכדי להמשיך את התנועה בכבישים וברחובות באין מפריע. אולם לפעמים, גם שאנו חונים במקום אסור אם הדבר אינו מפריע לתנועה אין שום הצדקה לגרירה, אולם, אם מגיע פקח הינו ראשי לתת דוח לאותו רכב.

כיצד לקבל את רכבנו בחזרה כתוצאה מגרירה – גרירת רכבים

במקרה של גרירת רכבים, רכבנו נלקח לתוך מגרש שאליו שאר הרכבים נגררים, בכדי לקבל את רכבנו אנו צריכים לפנות לעיירה המקומית לשלם את הקנס של הגרירה, וללכת למגרש  שמפנים אותנו לשם ולקחת את רכבנו לאחר שהבאנו להם את אישור התשלום. כמו כן רכב שנגרר והבעלים אינו משלם את קנס הגרירה, אינו ראשי לקבל את הרכב, ובנוסף כל יום של איחור בתשלום מיום המפורט בדוח, סכום הקנס עולה. כמו כן גם אם הננו חושבים שנגרר רכבנו ללא הצדקה, אנו אמורים לעשות את כל הפרטים שנאמרו למעלה, ורק אחר כך להגיש תביעה נגד העירייה המקומית, או להגיש ערעור על הקנס ששילמתם.

רצוי להתנהג נכון כשמגיעים למצב של גרירת רכבים, שמה לא נשלם כנסות נוספים, ובמקרה של תביעה אף רצוי יותר.

צור קשר    WhatsApp איך אפשר לעזור ?