חוק גריטת רכב

חוק גריטת רכב

חוק גריטת רכב – תנאי התכנית והתקציב

בנוגע לתכנית גריטת רכב חוק הגריטה נכנס לתוקפו בתחילת שנת 2010. על פי החוק, בעל רכב ישן יכול למסור את רכבו לגריטה: הרכב ימוחזר וישמש כחומר גלם לרכב הבא. בסיום תהליך מסירת הרכב, יקבל בעליו בהפקדה בנקאית סכום של 3000 ₪. בנוסף, יקבל את החלק שטרם נוצל מאגרת הרישוי.

על הרכב לעמוד בתנאים שונים, כגון, להיות בעל טסט בתוקף, להיות לפחות  משנת ייצור 1900 או ישן יותר, רכב שאיננו משועבד או מעוקל, ועוד. עם זאת, הרכב לא צריך להיות במצב בו הוא מסוגל לנסוע. גם רכבים שניזוקו בתאונת דרכים, או העומדים כגרוטאה בצידי הדרך, יכולים להשתתף בתכנית.

היתרונות שחוק גריטת הרכב ברורים לכל, אך נפרטם כאן; ישנם יתרונות בולטים של סביבה, הורדת הרכבים הישנים והמזהמים הופכת אותנו ואת סביבתנו לירוקים יותר. כמו כן, ישנו האספקט הבטיחותי, שברגע שמורדים מהכביש רכבים ישנים ולא בטיחותיים אלו, בא לידי ביטוי. יתרון נוסף, הוא כי ברגע שרכבים אלו מורדים מהכביש, מתפנים לנו התושבים מקומות חנייה יקרים, אותם תפסו. רכבים אלו מוצאים מהרחובות, ומפנים את מקומות החנייה לרכבים אשר זקוקים להם לשימוש יום יומי.

חוק גריטת רכב – התקציב, הכמות, והגיל

משרד האוצר ייעד תקציב גריטה שיספק עבור 6,600 רכבים בשנה. על פי ההערכות השונות, עוד בטרם תגיע שנת 2010 לסיומה, יושג הרף, שכן, ישנן כחמישים אלף מכוניות, שגילן הוא לפחות 20 שנה, הנעות בכבישים.

בקשר לגיל הרכב עבור חוק גריטת רכב הגריטה החל כמיועד עבור רכבים בני 20 שנה ומעלה, ואילו היום, ניתן למצוא רכבים בני 15 שנה המשתתפים בתכנית. הסיבה לשינוי נעוצה ביוזמי התכנית הממשלתית: מעורבים בה המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, ומשרד האוצר. עקב תקציבו המוגבל, מבקש משרד התחבורה שרק רכבים בני 20 שנה יתקבלו. לעומת זאת, משרד התחבורה מעוניין לכלול גם רכבים פחות ישנים.

צור קשר    WhatsApp איך אפשר לעזור ?