חוק גריטת רכב

חוק גריטת רכב

 

בשנת 2010 הושקה בישראל תכנית גריטה על ידי המשרד להגנת הסביבה, שמטרתה הייתה להוריד מהכביש רכבים מזהמים ולא בטוחים. הדיל בתכנית היה תמורה כספית של 3,000 ₪ בגין רכבים בני 15 עד 20 שנים. אומנם התשלום היה נמוך יחסית למדינות אחרות בעולם שהשיקו תכנית דומה, אך בזמנו התכנית הצליחה להוריד מהכביש עשרות אלפי רכבים.

באותה השנה התכנית גם הופסקה מפאת היעדר מימון, אך היא התחדשה בשנת 2013, בתקציב מופחת של חמישה מיליון שקלים, תקציב אשר נגמר ביום אחד בלבד. כיום פועלת בישראל תכנית גריטה אך היא מיועדת למשאיות וטנדרים על בסיס דיזל בלבד.

חוק גריטת רכב בישראל

באפריל 2018 פורסמו תקנות חדשות ב"חוק אוויר נקי", אשר מונעות מרכבי דיזל כבדים, ישנים ומזהמים לחדש את הרישיון, אלא אם כן יתקינו מסנן חלקיקים על מנת לצמצם את זיהום האוויר. רכבים שלא יתקינו מסנן כזה יוכלו להשתתף בתכנית גריטה ולקבל מענק עבור גריטת הרכב, כאשר גובה המענק משתנה בהתאם לקריטריונים של סיווג הרכב ושנת ייצורו. המענקים מכובדים יותר הפעם ונעים בין 5,000 ל- 22,000 ₪.

קריטריונים נוספים הם רישיון בתוקף של שנה קודם למועד ביטולו לצורך הגריטה. על הרישיון להיות ללא שיעבוד או עיקול ועל תהליך הגריטה להתקיים במגרשי הרכב המורשים.

הבסיס החוקי לגריטת רכבים

חוק שמירת הניקיון תשמ"ד- 1984 קובע כי רשות מקומית או כל מי שהוסמך לכך על ידי השר לאיכות הסביבה, רשאי לסלק רכבים ישנים שהושלכו באזורים ציבוריים או רכבים שלא נמצאים בשימוש. הרשות רשאית לשלם לבעל הרכב אשר יעביר את רכבו למגרש גריטה סכום שייקבע על ידה, במטרה לקדם את סילוק גרוטאות הרכב. זאת למעט במקרים של גרוטאות שנמצאות בחצרו של מי שמחזיק בהן, כלומר לא ברשות הרבים.

כיצד פועל תהליך הגריטה?

כדי לגרוט את הרכבים שעומדים בקריטריונים של משרד התחבורה יש לפעול על פי השלבים הבאים:

  • זיהוי בעל רכב פרטי – בעל הרכב או מיופה כוחו צריכים להתייצב במשרד הרישוי עם תעודת זהות או רישיון נהיגה עם תמונה, בנוסף לרישיון הרכב לצורך זיהוי.
  • זיהוי רכב חברה – במידה ומדובר ברכב חברה יש להביא מסמך חתום על ידי עורך דין שבו כתוב בצורה מפורשת שהחברה מבקשת לגרוט את הרכב. במידה והחברה מיוצגת על ידי מיופה כוח, עליו להגיע עם ייפויי כוח חתום ותעודת זהות מקורית של מייפה הכוח ושלו עצמו.
  • עמידה בקריטריונים – על הרכב לעמוד בכל הקריטריונים הנדרשים לצרכי גריטה כאשר על פקיד הרישוי לוודא שרישיון הרכב היה בתוקף בשנה הקודמת למועד ההתייצבות. בנוסף יש לוודא שהרכב נקי מעיקולים ושיעבודים או מכל מגבלה אחרת שיכולה לפגוע בתהליך.
  • ביטול הרישיון – במידה וכל התנאים תקפים, פקיד הרישוי יבטל את רישום הרכב תוך שמציין שסיבת הביטול היא גריטה.
  • תשלום והחזרת כספים – בעל הרכב או מיופה כוחו ימלאו טופס "החזר עבור גריטת רכב" וגם "החזר אגרה" והפקיד יצרף לבקשה צילום שיק עם פרטי חשבון הבנק, כדי שניתן יהיה להעביר את המענק בגין גריטת הרכב ולתת החזר יחסי של אגרת הרישוי.
  • מגרש גריטה – לאחר ביטול הרישיון, יתקבל אישור לנסוע עם הרכב לצורך תיקונים שתוקפו שבוע. בזמן הזה יש להתייצב עם הרכב במגרש רכבים מורשה שם יוודאו פיזית שהרכב במצב שלם ויאמתו את מספר הרכב, מספר השלדה ומספר המנוע.
  • קבלת אישור גריטה – לאחר הזנת הפרטים יימסר לבעל הרכב או מיופה כוחו אישור גריטה להעברת התשלום, תוך ווידוא הנתונים מול משרד התחבורה.

צור קשר    WhatsApp איך אפשר לעזור ?