פירוק רכבים משרד הרישוי

פירוק רכבים – כדאי לרכב שאינו שימושי עוד

רכב שאינו מביא תועלת לבעליו עקב התיישנות או נזק שנגרם לו, יכול להימכר לקונה רכבים לפירוק.

הקונה מעביר את הרכב למגרש מכוניות לפירוק. שם, הרכב מפורק לחלקיו השונים. החלקים התקינים נמכרים לבעלי מוסכים או ללקוחות פרטיים.

שאר החלקים מועברים למיחזור לתעשיית הברזל. בעל רכב המבקש לקבל תמורה עבור כלי רכבו, צריך לדעת האם הרכב שלו עומד בקריטריונים.

ניתן לברר על הורדת רכב מהכביש משרד הרישוי או לשאול בעל עסק לפירוק רכבים.

בתהליך פירוק רכבים משרד הרישוי מעורב

מכירת רכב לפירוק אינו עניין הדורש בירוקרטיה מסובכת. בתהליך מסירת הרכב הישן למגרש פירוק רכבים משרד הרישוי הינו שלב שיש לזכור אותו.

תחילה יש למסור את הרכב למגרש הפירוק. לאחר מכן, יש לידע את משרד התחבורה ואת אגף הרישוי על מכירת הרכב, כדי שיבטלו את רישיון הרכב וכדי שירשמו את הרכב על שמם של בעלי המגרש ויבצעו תהליך של הורדת רכב מהכביש משרד הרישוי.

עבור זאת, בעל הרכב חייב להגיע אישית אל משרד הרישוי הנמצא בקרבת מקום עם תעודת זהות בתוקף, ורישיון הרכב.

לחלופין, הוא יכול לשלוח מיופה כח המחזיק בתעודת הזהות של בעל המכונית, ובייפוי כח שבעל הרכב חתום עליו.

לאחר שבוטל רישיון הרכב, שוב לא ניתן לחדש את תנועתו. בתהליך העברת הרישיון עבור פירוק רכבים משרד הרישוי לא יבטל רישיון רכב של רכב משועבד או מעוקל.

צור קשר    WhatsApp איך אפשר לעזור ?