קניית רכבים ישנים ע"י המדינה

קניית רכבים ישנים ע"י המדינה- תוכל להרוויח 3,000 ₪!

מאז ה-1.1.2010 מפעילים המשרד להגנת הסביבה יחד עם משרד האוצר ומשרד התחבורה תכנית קניית רכבים ישנים ע"י המדינה, שמטרתה להשבית רכבים ישנים.

בעל רכב ישן, שיש לו רישיון בתוקף, יוכל לקבל פיצוי בסכום של 3,000 ₪ אם יתן את הרכב לפירוק ולמיחזור. ישנם קריטריונים שונים לגבי הרכבים הרשאים להשתתף בתכנית.

על בעל הרכב להביא למשרד הרישוי את רישיון הרכב, צ'ק מבוטל, וכן תעודה מזהה. במשרד הרישוי יקבל בעל הרכב רישיון זמני למשך 48 שעות במקום רישיון הרכב שיבוטל.

לאחר מכן, ימסור בעל הרכב את רכבו לאתר גריטה מורשה. חשבונו של בעל הרכב יזוכה בסכום של 3,000 ₪ תוך 45 יום מסיום הפרוצדורה.

קניית רכבים ישנים ע"י המדינה- מפחיתה את עלויות זיהום האוויר

כלי רכב הינם הגורם המרכזי לזיהום האוויר, ועלותו יכולה להגיע על 50 מיליארד שקל בכל שנה.

העלות מתייחסת למחלות הנגרמות מזיהום האוויר, הוצאות הטיפול בהן, הפסד ימי עבודה עקב המחלות, ונזק הנגרם לגידולים חקלאיים ולרכוש.

מתוך כך, התגבשה התכנית להציע לבעל רכב ישן תשלום תמורת רכבו, וכך להורידו מהכביש.

על פי ניתוח שנערך על ידי ארגון "חיים וסביבה", מעריכים שהזיהום התעשייתי גורם לעלויות של כ-4.3 מיליארד בשנה.

החיסכון הרב מהתכנית של המשרד להגנת הסביבה, מצדיק את ההוצאות הנובעות ממנה.

צור קשר    WhatsApp איך אפשר לעזור ?